Chính sách bảo mật

“Chính sách bảo mật” được liệt kê dưới đây (sau đây còn được gọi là “Chính sách”) đối với Congtyxkldnhatban.com, cùng với Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Điều khoản sử dụng của chúng tôi (được kết hợp cùng nhau), được áp dụng chung cho việc bạn sử dụng trang web này và các chương trình, dịch vụ và phần mềm mà trang web này cung cấp. Tất cả người dùng có thể truy cập vào Chính sách thông qua một liên kết rõ ràng và được hiển thị trong phần chân trang của mỗi và mọi trang của trang web này và do đó, kết hợp tất cả chúng.

Các loại dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Dữ liệu cá nhân”). 

Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Cookies và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó, định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi dữ liệu cookie

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và chúng tôi giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp với một lượng nhỏ dữ liệu có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng như đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể tùy chỉnh trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies mà chúng tôi sử dụng:

Sử dụng dữ liệu

Congtyxkldnhatban.com sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

Lưu ý quan trọng về trẻ vị thành niên

Trang web này không được tiếp thị hoặc dành cho người chưa thành niên hay bất kỳ ai thiếu năng lực pháp lý để tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến. Bất cứ ai dưới 18 tuổi đều bị nghiêm cấm sử dụng trang web này hoặc các dịch vụ mà nó cung cấp. Theo đó, thông tin nhận dạng độ tuổi đó không được thu thập trên trang web này và chúng tôi cũng không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ khách truy cập dưới 18 tuổi.

Các loại thông tin cá nhân được thu thập và lý do

Dữ liệu được thu thập từ người dùng truy cập và/ hoặc sử dụng trang web này có thể được phân loại là thông tin phi cá nhân hoặc thông tin cá nhân.

Hành động và hoạt động của người dùng trong trang web, bao gồm các trang được xem, thời gian dành cho các trang cụ thể, thói quen duyệt web tổng quát, xu hướng lưu lượng truy cập điển hình, tùy chọn nhấp chuột hoặc lựa chọn, tỷ lệ thoát, v.v., được thu thập và lưu trữ chủ yếu để nghiên cứu, phân tích và phát triển thêm. Bộ sưu tập dữ liệu cụ thể này là tất cả thông tin được truyền thông thường xuyên bằng trình duyệt web hoặc phần mềm của bạn đến trang web lưu trữ bất cứ khi nào bạn kết nối với internet.

Sử dụng cookie mở rộng

Cookies nghĩa là một hình thức xâm lấn tối thiểu để biên dịch dữ liệu thống kê trang web do người dùng truy cập – các trang được truy cập, các tài liệu được tải xuống và các hoạt động khác của trang web, cũng như các trang web riêng biệt được truy cập trước và sau trang web này, …, cho phép Congtyxkldnhatban.com điều chỉnh các dịch vụ của mình phù hợp hơn cho người dùng cụ thể trong việc thực hiện toàn bộ lượt truy cập và xu hướng điều hướng từ trang này sang trang khác được cá nhân hóa, có mục đích và làm hài lòng khách hàng hơn. Mục đích cơ bản ở đây là làm cho quyền truy cập và mục tiêu của người dùng hiệu quả và hợp lý hơn, đồng thời cho phép kích hoạt tức thời các tính năng có thể áp dụng nhất của người dùng thông qua nhận dạng và gọi lại các tương tác của khách truy cập dựa trên cookies.

Chấp nhận, sửa đổi và cập nhật chính sách

Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào cấu thành sự chấp nhận của người dùng đối với Chính sách bảo mật này. Congtyxkldnhatban.com có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước và sau khi được công bố, những thay đổi, sửa đổi và cập nhật đó sẽ được áp dụng trực tiếp và có hiệu lực ngay lập tức. Vì vậy, người dùng có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và xem xét Chính sách này để cập nhật thông tin.

Back to Top